Little thing #26

När det faktum att telefonen ringer förmildras av att man har Imperial March som ringsignal.

Passion

Även om allt går åt helvete så måste jag uppleva det. Jag har inget annat val.
Det är det här jag lever för. Det är det här som gör att det är värt att överleva.
För att få leva.

Little thing #25

När livet känns som ett ösregn och det börjar ösregna på riktigt.

 

regn


Föränderlig lycka

Vad är meningen med livet?
Såvida det inte finns en högre makt som bestämmer den åt oss, så finns det ingen mening. Du är då fri att göra vad du vill med ditt liv. Att hitta det som gör dig lycklig och följa dina egna drömmar. Det finns ingen som har auktoritet över dig att bestämma vad som är rätt och fel, du behöver inte följa normer eller sociala konstruktioner. Du måste förstås ta ansvar för dina handlingar och vara medveten om att allt du gör får konsekvenser, men du är "fri" att välja som du vill bland dem.

Ponera att du nu valt att leva för din egen lycka.
Du kan då vid något tillfälle slås av en insikt som visar en ny och bättre väg att gå, som får den väg du dittills följt att verka otroligt otillfredsställande. Det kan upplevas som att du hade fel, och nu har hittat rätt.

Men det kan senare ändras det också. När något som har verkat väldigt mycket bättre än allt annat plötsligt inte är det längre - säg ett förhållande som stagnerat - kan det kännas som att du hade fel som förlitade dig på att det skulle ge dig lycka. Men vad är det som säger att lycka bara är "rätt" sorts lycka om den är permanent? Eller om ämnet för lyckan är detsamma för alltid?

Om livet inte har någon mening så har inte lyckan heller någon mening, eftersom den är en del av livet. Men vi skapar oss vår egen mening och uppskattar våra liv ändå, och trivs med att vara lyckliga.

Livet är inte permanent - det är flyktigt, kort och oförutsägbart. Om vi ändå kan uppskatta det för vad det är, så borde vi också kunna uppskatta allt det ger oss, för vad det är. Lycka, kärlek, sanning, sorg - ingenting är oföränderligt. Inte i det liv vi lever. Men det innebär inte att vi inte själva kan välja att ge det den mening vi tycker att det förtjänar. För att må så bra som vi kan.

Tillåt dig själv att uppskatta allt som gör dig lycklig.
Hur obetydligt det än är. Låt det inte överskuggas av något som inte har hänt än, eller som hände i efterhand. Har det vid något tillfälle gett dig lycka så fyllde det den funktion det kunde, då. Du lär inte bli gladare om du förringar allt som är, eller har varit, en potentiell glädjekälla.

(Tack D för samtal och inspiration.)

Untitled

 

There is too much
I need to say
I cannot think straight with these emotions
and I don't have any words

There is no time
for us to grow
with all this love, madness and depression
and I don't know what to say


For the last time

For the last time
I will cry for the time we spent
in denial
of our past and the way things went

In the smoke of
thousands of cigarettes
I will breathe in
to the beat of my heart's regrets

For the last time
I will drink to our goddamn fate
With resentment
I'll be spiking my wine with hate

for the human race
for our fall from grace
for your suffering
and the fact that I can't relate

For the last time
I will fight for our need to live
to have given
all the reasons and, all the hope that I can give

to forgive you for
closing the door
on our chances
of winning this war

For the last time
I will pray to the lost divine
to allow us
to rise to the stars and shine

to give us the peace
we so desperately need
and to allow me
to set you free

Hymnodi - Joy

 

This is my dream
this is my need
to open my eyes (to myself and to)
reality (and to find)

a neverending passion and curiosity
to let the curtain fall and to be
as great as I can be

Your world
is just an illusion
Life is a game, it's only in your mind
There is no end to what you can find
in our realities entwined

This is the truth
I'm living through
that you need nothing (and nobody else)
but you (to be free)

to let your spirit fly and to live your fantasy
in endless happiness and to be
as great as you can be
as great as you can be


RSS 2.0